Home

For English click here

Zen gaat vaak over patriarchen en mannelijke beoefenaars. Echter, in de loop van de eeuwen zijn er ook matriarchen en vrouwelijke zenleraren geweest. Langzaamaan wordt er meer bekend over deze dharma ‘grootmoeders’. De verhalen over hun leven zijn belangrijk, omdat ze ons beeld van het boeddhistisch pad verruimen.

Zo zijn er veel voorbeelden van vrouwen die noodgedwongen in het dagelijks leven beoefenden, te midden van de gezins- en familiebeslommeringen, en er zijn vrouwen die een eigen bedrijf hadden, ZZP-er waren. Hoe herkenbaar zijn al die omstandigheden voor ons, beoefenaars in de 21e eeuw met een meditatiepraktijk in het dagelijks leven! We hoeven het wiel niet uit te vinden, maar hebben naast onze ‘grootvaders’ ook ‘grootmoeders’ die ons inspiratie kunnen bieden op onze weg.Het hart van deze website wordt gevormd door de Biografieën. Hierin worden de levens van alle Aziatische vrouwelijke beoefenaars, zenmeesters en matriarchen beschreven die zijn opgenomen in het Women Ancestors Document. Dit document is in 2010 vastgesteld door de Soto Zen Buddhist Association in de Verenigde Staten. Hierin staan vrouwelijke voorouders van zen uit India, China en Japan, plus een aantal mythische voorouders.

Deze site is een ‘werk in uitvoering’ en wordt continu uitgebreid.
De inhoud is gemaakt door Ineke Vogel, sensei. Mocht je reactie willen geven, vragen of opmerkingen hebben dan kun je haar bereiken via info@vrouweninzen.nl
Voor verdere activiteiten van Ineke sensei kun je kijken bij contact.


English version:

Zen often revolves around patriarchs and male practitioners. However, over the centuries, there have also been matriarchs and female Zen teachers. Slowly, more is being uncovered about these dharma ‘grandmothers.’ The life stories of their lives are significant because they expand our understanding of the Buddhist way..

There are many examples of women who practiced amidst the demands of daily life, amidst family obligations, and there are women who ran their own businesses. How relatable are all these circumstances for us, practitioners in the 21st century with a meditation practice in daily life! We don’t have to reinvent the wheel, but alongside our ‘grandfathers,’ we also have ‘grandmothers’ who can offer us inspiration on our journey.

The heart of this website is formed by the Biographies. These contain the lives of all Asian female practitioners, Zen masters, and matriarchs included in the Women Ancestors Document. This document was established in 2010 by the Soto Zen Buddhist Association in the United States. It includes female ancestors of Zen from India, China, and Japan, along with a number of mythical ancestors.

This website is a ‘work in progress’ and is continuously expanding. The content is created by Ineke Vogel, Sensei. If you want to share any reactions, questions or comments, you can get in touch with her via info@vrouweninzen.nl. You can find further activities of Ineke sensei via the contact page.

Unfortunately, the English version of this website is also a work in progress. It is currently being constructed and will become available at a later date. Until then, translation programs should hopefully suffice.