Biografieën algemeen

Lang geleden maar heel dichtbij

De levens en verhalen van deze vrouwelijke voorouders lijken lang geleden. Ze voeren honderden, zelfs duizenden jaren terug, nog voorbij de tijd van de Boeddha naar de mythische voorouders. Wat echter opvalt bij het lezen over deze vrouwen, is dat ze met heel herkenbare thema’s bezig waren. Als met een open oog geproefd wordt, vallen de jaren weg. Hun vragen en zoektochten blijken in niets te verschillen van de vragen en het zoeken van de hedendaagse beoefenaar. En de koans van toen zijn dezelfde als de koans van nu, of ze nu uit de officiële koan-collecties komen of voortkomen uit het dagelijks leven. Dat maakt deze biografieën tot een grote inspiratiebron.  

(nog) niet opgenomen

Nog niet alle korte biografieën zijn opgenomen. De lijst zal in de loop van de tijd verder gecompleteerd worden. Ook de lijst met uitgebreide biografieën zal aangevuld worden.

Vanwege de verschillen per sangha aan Westerse voorouders is er voor gekozen om de biografieën van deze vrouwen niet op te nemen. Degene die toch graag meer over een bepaalde Westerse zenmeester wil weten, kan meestal vrij makkelijk informatie over haar vinden op het internet.

Bronnen

Algemene bronnen die voor vrijwel iedere vrouw gebruikt zijn:


De volgende boeken waren voor veel biografieën behulpzaam:

  • Women of the Way, Sallie Tisdale, 2006
  • Zen Women, Grace Schireson, 2009


Daarnaast is de site van Terebess een zeer grote bron van informatie.
Tot slot, op de pagina Literatuur is een overzicht te vinden van algemene bronnen over vrouwelijke voorouders van zen.