Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt kun je mail sturen naar info@vrouweninzen.nl

Je kunt dit mailadres ook gebruiken als je interesse hebt in de volgende mogelijkheden:


VOORDRACHT

Voor een voordracht over de vrouwelijke voorouders van zen zijn diverse invullingen mogelijk. Als onderwerp kan gekozen worden voor de vrouwelijke voorouders in het algemeen, maar ook voor één specifieke persoon. Inhoud is afhankelijk van de groep en de mogelijkheden.
Keuze van thema en vorm worden in onderling overleg afgestemd.

BIJEENKOMSTEN

In het voor- en najaar zijn er maandelijkse bijeenkomsten in Leiden waar Ineke Sensei het leven van een van de vrouwelijke voorouders bespreekt. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er ook aandacht geschonken aan de eigen beoefening van de deelnemers in het licht van de betreffende voorouder.
De data in het voorjaar van 2024 zijn: 18 februari, 17 maart, 21 april en 26 mei. Alle bijeenkomsten zijn op zondagmiddag van 14.15-16.15 uur.

AFSPRAAK

Ineke Sensei is geautoriseerd zenleraar en geeft individuele begeleiding, waarin haar achtergrond als psycholoog meegenomen wordt.